X

درخواست پذیرش

فرم درخواست پذیرش در مرکز رشد و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهری


متقاضی گرامی، خواهشمند است اطلاعات خواسته شده در فرم درخواست را به دقت تکمیل نمایید. این اطمینان به شما داده می شود که درخواست های دریافتی به دقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن خدمت شما اعلام می گردد. خاطر نشان می شود تکمیل این فرم تنها به منزله درخواست پذیرش از طرف متقاضی بوده و به هیچ عنوان تضمینی برای پذیرش و حضور در مرکز نمی باشد. در صورت احراز شرایط پذیرش در مرحله اول، از متقاضیان پذیرفته شده جهت جلسه ارزیابی و داوری به صورت حضوری در محل مرکز دعوت به عمل آمده و در نهایت پس از تایید شورای پذیرش متقاضی می تواند از امکانات و خدمات مرکز استفاده نماید.
 

Loading
  • اطلاعات عمومی متقاضی:

  • / /
دی ان ان